burslar

burslar

KYK Burs/Kredi Onay İşlemleri İçin Ne Yapmak Gerekiyor?
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanması ile beraber taahhütnama onay işlemlerini gerçekleştirmek gerekiyor.

Peki onay işlemlerini gerçekleştirmek için nasıl bir yol izlenmeli?
Onay işlemleri e-devlet üzerinden yapıldığı için öncelikle e-devlet şifresi edinmeniz gerekiyor.Bunun için 18 yaş üstü olanlar PTT şubelerinden kimlik beyan ederek 2 tl hizmet bedeli karşılığında e-devlet şifresi edinmiş olurlar.
Ardından e-devlet üzerinden ilgili alanı doldurarak onay işlemini tamamlamış olursunuz.

KYK Burs/Kredi Onay İşlemleri İçin Tıklayınız

Yapacağınız bu işlemle onay işlemini tamamlamış olursunuz.Eskiden olduğu gibi taahhütnameyi notere imzalatmaya gerek yok.

Devamını oku

Yurtdışında Okuyan Öğrencilere Burs-Kredi Ödenme Şekli

BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ ÖDENME ŞEKLİ;Yukarıda adınıza gönderilmiş kredinizi aşağıda yazılı bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz halinde tahsil edebilirsiniz.

Burs veya öğrenim kredinizin yatırılacağı hesabınızın Ziraat Bankası’nın hangi şubesinde açıldığı bilgisini kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
Burs veya öğrenim kredinizi sadece Ziraat Bankası’nın Türkiye ve KKTC’deki Şubelerinden tahsil edebilirsiniz. Diğer ülkelerdeki Ziraat Bankası Şubelerinde kart teslimi veya ödeme yapılmamaktadır.
Türkiye’de değil iseniz vekiliniz (onaylı vekâletname gerekmektedir) her hangi bir Ziraat Bankası Şubesine başvurarak burs veya öğrenim kredinizi tahsil edebilir ve/veya adınıza Kurumumuz ödemeleri için Ziraat Bankası’nda açılmış hesabınıza ait banka kartınızı teslim alabilir.

Devamını oku

KYK Bursundan Kimler Faydalanabilir?
Burstan yararlanacak öğrenciler,

• Ön lisans öğrencileri,

• Lisans öğrencileri,

• Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/kardeşi , gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

• Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

• ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

• Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Devamını oku

KYK Yurtlarında Barınma Şartları

Yurtlarda Barındırma Koşulları :

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (%40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

Devamını oku

KYK Yurtlarında Barınan Öğrencinin Yurtla İlişiği Hangi Sebeplerle Kesilir?Barındırılmakta Olan Öğrencilerin Hangi Sebeple Yurtla İlişiği Kesilir :

-Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,

-Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların,

-Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,

-Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir.

Devamını oku

KYK Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
12 Ekim 2016 tarihinde burs başvuru işlemleri sona erdi.Şimdi gözler sonuçların açıklanmasında.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:
"YÖK ile yaptığımız çalışmada sona gelmiş bulunmaktayız. Tarih veremiyorum ama bu ay içinde bitecek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Sinan Aksu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Kapatılan üniversitelerden dolayı bazı alanlarda gecikme oldu. Özelikle öğrencilerin tanzimi ve dikey geçişlerle ilgili. Biz şimdi YÖK'ün bunları neticelendirmesini bekliyoruz. YÖK bunu neticelendirir neticelendirmez biz de sonuçları açıklayacağız. İlk 100 bin öğrenciye burs, geriye kalan, talep eden öğrencilere kredi vereceğiz"


Kasım ayı sonuna kadar son işlemlerin tamamlanıp sonuçların açıklanması bekleniyor.

Devamını oku

Öğrenim Kredisi Nedir?ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.


Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Devamını oku

Kurumdan İlk Defa Burs veya Kredi Alacak Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemlerKURUMDAN İLK DEFA BURS / ÖĞRENİM KREDİSİ ALMAK İÇİN MÜRACAATTA BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞ VE İŞLEMLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun
resmi web adresinden kabul edilmektedir.

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun adresinde ilan edilmektedir.

kurumun resmi adresine gitmek için tıklayınız

Devamını oku

KYK dan Açıklama

KYK dan Kredi Alan Öğrenciler İçin Önemli Duyuru!

KYK normal öğrenim süresi bitmiş olan öğrenciler için kredi ödemeleri hakkında açıklamada bulundu.


"Kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir.

2016-2017 öğretim yılı Haziran ayı itibariyle normal öğrenim süresinin tamamlayan öğrencilerimiz geri ödemelerini kyk.gsb.gov.tr adresinde yer alan kredi borç sorgulama ekranından takip edebilirler.

Mevzuat gereği kredi borçları, öğrenciye ödenen kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.

Öğrenciye ödenmeyen tutarlar geri ödemeye dahil değildir.

Değerli Öğrencilerimiz,

Devamını oku

KYK Bursundan Yararlanamayacak ÖğrencilerBurstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

•Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,

•2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

• Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

• Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

• Yabancı uyruklu öğrenciler,

• Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

• Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,

• Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

• Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

• Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
burstan yararlanamazlar.

Devamını oku

Burs SorgulamaBursum Hesabıma Yatırıldı Mı?

Öğrencilik zamanlarında öğrencilerin en çok aradığı şey burs yada kredi ücretinin yatıp yatmadığıdır.

Bursunuzun hesabınıza yatıp yatmadığını kontrol için burs sorgulama işlemini yapmanız yeterli.

Burs Sorgulama için aşağıda verilen linke tıklayınızKYK Burs Sorgulama İçin Tıklayınız

Devamını oku

Burs-Kredi Ne Zaman Öğrencinin Hesabına Yatırılır?KYK 'dan burs-kredi almaya hak kazanmış olan öğrencilerin en çok merak ettikleri şey burs yada kredilerinin ne zaman hesaplarına ödeme yapacaklarıdır.

Bu sorunun yanıtına yazımızın devamında detayı bir şekilde ulaşablirsiniz.

Daha önceleri kredi-burs ödemeleri KYK tarafından tüm öğrencilere aynı gün içerisinde yapılmaktaydı:Bu da bankamatiklerin önünde uzun kuyruklara sebebiyet vermekteydi.Yeni yapılan düzenleme ile bir nebze de olsa öğrenciler kolaylık sağlandı.

KYK tarafından yapılan ödemeler her ayın 6’sı ve 10’u arasında kimlik numaranızın son hanesine göre hesabınıza geçmektedir.

*TC kimlik numarasının son hanesi -0- olanlar her ayın 6’sında,

*TC kimlik numarasının son hanesi -2- olanlar her ayın 7’sinde,

*TC kimlik numarasının son hanesi -4- olanlar her ayın 8’inde,

*TC kimlik numarasının son hanesi -6- olanlar her ayın 9’unda,

Devamını oku

e-devlet Şifresi Nedir? Nerden Alınır?e-devlet nedir?
e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.

e-devlet şifresi e-devlete giriş yapabilmek için sizden istenen şifredir.

e-devlet şifresi KYK İşlemlerinde gereklidir.

Peki e-devlet şifresi nereden, nasıl alınır?


e-devlet şifresi PTT şubelerinden alınmaktadır.Şifre alabilmek için kimlik ibraz etmeniz yeterli olacaktır.Yetkili kişi size e-devlet şifrenizi bildirir.


Hizmet bedeli olarak 2 tl talep edilmektedir.

Devamını oku

Öğrenim Kredisi Sorgulama
Öğrenim Kredisi KYK Tarafından her ayın 6'sı ile 10'u arasında t.c numaranızın son rakamına göre hesabınıza yatırılır.

Kredim yattı mı?
sorusunun cevabı için kredi sorgulama işlemini yapmanız yeterli

Öğrenim kredisi sorgulama işlemi için aşağıda verilen linke tıklayınız

Kredi Sorgulama İçin Tıklayınız

Devamını oku

Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğrenim Kredisini Ödeme ŞekliYÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARININ ÖDENMESİ

Lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl (2010-2011 öğretim yılından itibaren 4 yıl) sonraki aydan başlamak üzere, lisans ve/veya master öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler ise borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler halinde ödemek zorundadırlar. (2006-2007 öğretim yılından önce üçer aylık) Yüksek lisans öğrenimi müddetince, lisans öğrenimi esnasında alınan kredi borçlarının ertelenmesi durumunda Yİ-ÜFE uygulamasına erteleme süresince devam edilmektedir.

Devamını oku