Yüksek Lisansa Başlayan Öğrenci Lisans Kredi Borcunu Erteleyebilir mi?

Yüksek Lisansa Başlayan Öğrenci Lisans Kredi Borcunu Erteleyebilir mi?LİSANS ÖĞRENİMİNDEN SONRA ARA VERMEDEN YÜKSEK LİSANSA BAŞLADIM LİSANS ÖĞRENİM KREDİSİ BORCUM ERTELENİR Mİ?
Lisans öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden yüksek lisans (master) öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarını, lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere,


Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim kredisi borçlarını, doktora öğrenimlerinin normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

kredi aldıkları süre kadar zamanda ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadırlar.


Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, lisans öğrenimi döneminde aldıkları kredilerden doğan borçlarının ertelenebilmesi için;
Lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisans (master) veya doktora öğrenimine, ya da yüksek lisans (master) öğreniminden sonra ara vermeden doktora öğrenimine başlamış olmaları halinde,

Lisansüstü öğrenimine kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 30 gün içinde, ,
aşağıda verdiğimiz edevlet bağlantısı üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilirler.

e-devlet KYK Geri Ödeme Ertelem Başvurusu İçin Tıklatyınız