Öğrenim-Katkı Kredisi Borcu Nasıl ve Nereye Ödenir?

Öğrenim-Katkı Kredisi Borcu Nasıl ve Nereye Ödenir?

ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ BORCUMU NE ZAMAN, NASIL VE NEREYE ÖDEYECEĞİM?
a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler, borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

b) Herhangi bir sebeple, kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan okullarını terk eden öğrenciler borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde(2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık )

her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdürler

ödemelerini TC Kimlik Numarası ile kyk.gsb.gov.tr internet adresimiz üzerinde E-Ödeme Bölümü ya da Geri Ödeme Bölümünden yapabilecekleri gibi TC Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından yapabilirler

Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilirler. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşecektir.

Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılırlar.