Okulunu Donduran Öğrencinin Bildirim Dilekçe Örneği

Okulunu Donduran Öğrencinin Bildirim Dilekçe Örneği
Öğrenim Görmekte olduğunuz kurumda çeşitli sebeplerden dolayı kayıt dondurmanız gerektiğinde burs veya kredinin de durdurulması için aşağıdaki dilekçe örneğinden faydalabilirsiniz.

ÖĞRETİM KURUMUNDAN İZİN ALAN(KAYIT DONDURAN )ÖĞRENCİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ (dilekçe no:5)
GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığına
ANKARA

           Kurumunuzdan burs/kredi almaktayım ………..Üniversitesi öğrencisiyim, öğretim kurumumdan izin aldım (kayıt dondurdum).
İlgili belge ekte sunulmuştur.
           Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
…/.../20..
İmza                      
Ad Soyad                     
 
 
 
EKLER:
1-İzin(Kayıt Dondurma) Belgesi

TC Kimlik No :……………
Öğretim Kurumu:…………….
E-Mail        :......................
Cep Tel No :.....................
ADRES       :......................
ÖĞRETİM KURUMUNDAN İZİN ALAN(KAYIT DONDURAN )ÖĞRENCİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ(dilekçe no:5)