Okul Değişikliği Yapan Öğrencinin Bildirim Dilekçesi Örneği

Okul Değişikliği Yapan Öğrencinin Bildirim Dilekçesi Örneği
ÖĞRETİM KURUMU DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM DİLEKÇE ÖRNEĞİ (dilekçe no:3)
GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığına
ANKARA

           Kurumunuzdan burs/kredi almaktayım ………..Ünıversitesinden …/…/… tarihinde ayrılarak…/…/… tarihinde ……………Üniversitesine kayıt yaptırdım.
İlgili belgeler ekte sunulmuş olup, naklimin yeni okuluma yapılması hususunda,
          Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

…/.../20..
İmza                      
Ad Soyad                     
 
EKLER:
1-Eski okuldan ayrıldığınız tarih ve sınıfı gösterir belge
2-Eski okuldan başarılı bir şekilde ayrıldığınızı gösterir belge (burs için)
3-Yeni okuldan kayıt olduğunuz tarih ve sınıfı gösterir belge

TC Kimlik No :……………
Öğretim Kurumu:…………….
E-Mail        :......................
Cep Tel No :.....................
ADRES       :......................

ÖĞRETİM KURUMU DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM DİLEKÇE ÖRNEĞİ (dilekçe no:3)