Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Dilekçe Örneği

Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Dilekçe Örneği

DİKEY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ(dilekçe no:4)
GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığına
ANKARA
           ………..Ünıversitesinden mezun olup, dikey geçiş yaparak ……………Üniversitesine kayıt yaptırdım.
İlgili belgeler ekte sunulmuş olup, Kurumunuzdan almış olduğum burs/kredi naklinin yeni okuluma yapılması hususunda,
          Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

…/.../....
İmza                      
Ad Soyad                      
EKLER:
1-DGS sonuç belgesi
2-Yeni okulunuzdan kayıt yaptırdığınız tarih ve sınıfınızı (burs için3.sınıf) gösterir belge
TC Kimlik No :……………
Öğretim Kurumu:…………….
E-Mail        :......................
Cep Tel No :.....................
ADRES       :......................
DİKEY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ(dilekçe no:4)