Öğrenim Kredisi Fazla Ödeme İadesi Talep Dilekçesi

Öğrenim Kredisi Fazla Ödeme İadesi Talep Dilekçesi

FAZLA ÖDEME İADE DİLEKÇE ÖRNEĞİ (dilekçe no:10)

GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığına
ANKARA

Kurumunuzdan almış olduğum öğrenim/katkı kredisi geri ödemelerinde …………..TL fazla ödeme yaptığımdan, fazla miktarın aşağıda belirttiğim banka şubesi ve iban numarasına iadesi hususunda,
Gereğini bilgilerinize arz ederim

…/.../201..
İmza                      
Ad Soyad                     
 
 
 
BANKA/ŞUBE ADI :
İBAN NUMARASI :

TC Kimlik No :……………
Öğretim Kurumu:…………….
E-Mail        :......................
Cep Tel No :.....................
ADRES       :......................

FAZLA ÖDEME İADE DİLEKÇE ÖRNEĞİ (dilekçe no:10)