Öğrencinin Vefatı Sebebiyle Borç Silinme Talep Dilekçesi

Öğrencinin Vefatı Sebebiyle Borç Silinme Talep Dilekçesi

ÖĞRENCİ VEFAT ETMESİ SEBEBİYLE BORÇ SİLİNME TALEP DİLEKÇE ÖRNEĞİ(dilekçe no:11)


GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığına
ANKARA

Kurumunuzdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan …………………T.C. Kimlik Numaralı oğlum/kızım ……………………….. …/…/20...tarihinde vefat etmiştir. Borcunun silinerek tarfımıza bilgi verilmesi hususunda,
          Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
…/.../201..
İmza                   
Ad Soyad 
Yakınlık Derecesi              
 
Öğretim Kurumu Adı : ……………..
TC Kimlik No : …………….
E-Mail        :......................
Cep Tel No :.....................
ADRES       :...................

ÖĞRENCİ VEFAT ETMESİ SEBEBİYLE BORÇ SİLİNME TALEP DİLEKÇE ÖRNEĞİ
(dilekçe no:11)