Yurtdışında Öğrenim Gören Burs-Kredi Ödemelerinden Faydalanamayacak Öğrenciler

Yurtdışında Öğrenim Gören Burs-Kredi Ödemelerinden Faydalanamayacak Öğrenciler

BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAK ÖĞRENCİLER;a) Üniversiteye uyum kursuna giden öğrenciler,

b) Öğrenim öncesi hazırlık kursuna giden öğrenciler,

c) Yurt dışı eğitim giderlerinin tamamı özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciler,

d) 1416 sayılı Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığından burs alan lisans ve lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler,

e) Mevlana veya Erasmus değişim programı ile yurt dışına giden öğrenciler, (Mevlana değişim programı ile yurt dışına giden öğrenciler müracaatlarını yurt içi alanından yapmak zorundadırlar, başvuruyu yurt dışı alanından yapsalar dahi işleme alınmayacaklardır.) yurt içi alanından müracaat etmek için TIKLAYINIZ.

f) Yurt dışındaki üniversiteler ile ortak yürütülen çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programlarında (UOLP,SUNY) okuyan öğrenciler, (Bu tür programda okuyan ön lisans, lisans öğrencileri başvurularını yurt içi alanından yapmak zorundadırlar.)

g) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen araştırma bursunu alan master ve doktora öğrencileri,

h) Yurt dışında staj eğitimi yapan öğrenciler,

i) Dil kursuna giden öğrenciler, (üniversitenin hazırlık sınıfı hariç)

j) Öğrenim göreceği bölümün ön hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler,

k) Kurumdan burs veya öğrenim kredisi almış öğrenciler, (Lisansüstü öğrencileri hariç)

l) Kurumdan halen burs veya öğrenim kredisi almakta olan öğrenciler,

m) Uzaktan eğitim yapan öğrenciler,

n) 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından burs, kredi veya benzer nitelikte nakdi yardım alan öğrenciler,

o) Taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunan öğrenciler,
p) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmayan yurt dışındaki öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler,

q) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve ücret alarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler,

r) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge veren öğrenciler,

s) Kurumumuza bağlı yurtlarda barınmakta iken ( yurt içi ve yurt dışı) Yurt İdare İşletme Yönetmeliğine göre “Yurttan süresiz çıkarma cezası” alan öğrenciler,

t) Yabancı uyruklu öğrenciler,

u) Örgün eğitim dışında öğrenim gören öğrenciler,

v) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, (burstan)

w) Ek süre (artık yıl) öğrenim gören öğrenciler,

NOT: Bahse konu öğrenciler müracaatta bulunsalar dahi müracaatları işleme konulmayacaktır.