Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencinin Kredi Borcu Ertelemesi

Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencinin Kredi Borcu Ertelemesi

KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ;Kurumdan öğrenim kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenlerden,Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.