Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencinin Kredi Ödeme Zamanı

Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencinin Kredi Ödeme Zamanı

ÖĞRENİM KREDİSİ TAKSİTLERİNİN ÖDENME ZAMANI;Borçlu öğrenim kredisi taksitini her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka dekontunun tarihidir.Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.Öğrenim kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır.İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri ya da mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.