Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencinin Bursunun Kesilme Sebepleri

Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencinin Bursunun Kesilme Sebepleri

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ;-Başarısız olması,

-Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

-Kayıt yenilememe,

-Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

-Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

-Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

-Öğretim kurumunun kapatılması,

-Yurt içinde almış olduğu burs öncelikli değil de değerlendirme soncu burs almış ise yurt dışına nakil giden önceliksiz öğrencilerin,

-Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

-Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması veya pirimi yatırılması,

-Kesin hükümle mahkûm olması,hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.